Jolanta Zielińska

Wyniki 1 - 7 spośród 7

Dzieje dydaktyk przedmiotowych w 65-letniej tradycji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Jan R. Paśko, Katarzyna Potyrała, Jolanta Zielińska
stron: 252

Z okazji 65-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – uczelni kształcącej przede wszystkim przyszłych nauczycieli – dydaktycy poszczególnych przedmiotów postanowili przedstawić dokonania swoich instytutów w zakresie nauczania i przygotowania studentów... więcej »

cena 37.80 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 154. Studia Russologica VI

Jolanta Zielińska, Katarzyna Plutecka
stron: 192
oprawa miękka

Z okazji 65-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – uczelni kształcącej przede wszystkim przyszłych nauczycieli – dydaktycy poszczególnych przedmiotów postanowili przedstawić dokonania swoich instytutów w zakresie nauczania i przygotowania studentów... więcej »

cena 21.58 zł

Idee Marii Grzegorzewskiej jako inspiracje rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej

Ewa Dyduch, Adam Mikrut, Jolanta Zielińska
stron: 288
oprawa twarda

Księga wydana z okazji jubileuszu 55-lecia pracy naukowej i dydaktycznej Profesor Janiny Wyczesany. Publikacja przypomina i eksponuje wartości moralne i dydaktyczne, wciąż aktualne, tkwiące w ideach Twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce - Marii Grzegorzewskiej,... więcej »

cena 38.00 zł

Metody obrazowania pracy mózgu w perspektywie pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska
stron: 166
oprawa miękka

Praca stanowi głos w dyskusji nad teoretycznym rozwojem nowych dyscyplin naukowych przydatnych w pedagogice specjalnej. Pokazuje możliwości wykorzystania neuronauk w naukach pedagogicznych, zwłaszcza w edukacji, terapii, opiece i wspomaganiu. Ukazuje, jak... więcej »

cena 20.00 zł

Wybrane techniki obrazowania sygnałów w perspektywie pedagogiki specjalnej. Przykłady zastosowania w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej

Jolanta Zielińska
stron: 256
oprawa miękka

Opracowanie stanowi praktyczne rozwinięcie tematyki poruszonej w książce Metody obrazowania pracy mózgu w perspektywie pedagogiki specjalnej. Wybrane zagadnienia. Pozycja wpisuje się w interdyscyplinarny charakter pedagogiki specjalnej i stanowi wkład we współcześnie... więcej »

cena 25.00 zł

Internet a niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia

Jolanta Zielińska
oprawa miękka

Tematyka publikacji wpisuje się w pewnego rodzaju przejścia między tradycyjnym użytkownikiem technologii informatycznych i komunikacyjnych a wymuszoną przez okoliczności pandemii sytuacją nadania im nowej prawomocności. W podsumowaniu każdego z rozdziałów... więcej »

cena 23.00 zł

Zastosowanie techniki eye trackingu w diagnozie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Jacek J. Błeszyński, Elżbieta Lubińska-Kościółek, Jolanta Zielińska
stron: 128
oprawa miękka

Monografia stanowi efekt współpracy zespołu wybitnych profesjonalistów, którzy zajęli się wykorzystaniem nowych koncepcji dotyczących roli analizy ruchów gałek ocznych w ocenie funkcjonowania percepcyjnego oraz aktywności poznawczej dzieci przejawiających... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA