Rosyjskie teorie przekładu literackiego - okładka książki

Rosyjskie teorie przekładu literackiego

Autor: Tadeusz Szczerbowski

Książka poświęcona teoriom przekładu artystycznego stworzonym przez rosyjskojęzycznych uczonych, tj. Rosjan, mieszkańców byłego Związku Radzieckiego oraz autorów zagranicznych, których prace ukazały się w przekładzie rosyjskim i należą do kanonu lektur przekładoznawczych w Rosji (Levý, Popovič, Salmon). Czasowo praca obejmuje okres od początku XX w. do początku XXI w. Ma układ chronologiczny, dzięki czemu ukazuje rozwój myślio tłumaczeniu pisarzy rosyjskojęzycznych. W osobnych rozdziałach omówione zostały koncepcje poszczególnych uczonych i ich oryginalny wkład, rolę informacyjną pełnią dodatkowo cytowane fragmenty ich prac w tłumaczeniu własnym Autora. Publikacja wypełnia lukę na rynku opracowań przekładoznawczych, ponieważ rosyjskojęzyczne prace na ten temat są słabo znane. Powinna ona zainteresować studentów, krytyków przekładu oraz samych tłumaczy.

Rok wydania 2011
Ilość stron 254
Wymiar [mm] 176x250
EAN 9788372716712
ISBN 978-83-7271-671-2
Data 2011-09-02
ID 205910
cena 27.30 zł
Autor także

Kultura malajska

Tadeusz Szczerbowski

Obszerna rozprawa stanowi kolejny tom serii lingwistyczno-kulturowej profesora Tadeusza Szczerbowskiego poświęconej ludom Oceanii i Azji południowo-wschodniej. Adresowana jest do badaczy języków, kultury, sztuki, religii tego regionu, a także szerszego kręgu... więcej »

cena 35.00 zł

Kultura hawajska

Tadeusz Szczerbowski

Książka przynosi bogactwo wiedzy o hawajskim postrzeganiu czasu i strukturze społecznej świata bogów i ludzi, o hawajskiej duchowości, religii i magii, o życiu rodzinnym, komunikacji społecznej, poezji, o hawajskich zabawach, symbolach i wartościach, a także... więcej »

cena 44.00 zł

Podstawowe problemy poprawnościowe mowy rosyjskiej. Poradnik językowy

Tadeusz Szczerbowski

Autor analizuje najczęstsze błędy popełniane zarówno przez osoby, które dopiero niedawno zaczęły uczyć się języka rosyjskiego, jak też osoby z biegłą znajomością tego języka. Ponad 500 zagadnień gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, ortograficznych... więcej »

cena 18.90 zł

Wyspy Hawajskie. Język i tradycja. Tom 1

Tadeusz Szczerbowski

Praca zawiera wyczerpujący opis języka hawajskiego oraz szkic kultury Wysp Hawajskich. ważny nie tylko dla badaczy regionu, ale także dla lingwistyki kulturowej i typologii. We wstępie Autor daje przegląd polskich stereotypów o Hawajach i konfrontuje je z... więcej »

cena 28.00 zł

Język okrągły jak pomarańcza… Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin

Tadeusz Szczerbowski (red.)

Praca zawiera wyczerpujący opis języka hawajskiego oraz szkic kultury Wysp Hawajskich. ważny nie tylko dla badaczy regionu, ale także dla lingwistyki kulturowej i typologii. We wstępie Autor daje przegląd polskich stereotypów o Hawajach i konfrontuje je z... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA