Mirosław Michalik

Wyniki 1 - 4 spośród 4

Kompetencja składniowa w normie i zaburzeniach. Ujęcie integrujące

Mirosław Michalik
stron: 320

Rozprawa wnosi istotne wartości do badań nad kompetencją składniową. Jej Autor nie ogranicza się do lingwistycznej analizy zjawiska, lecz wykorzystuje zdobycze innych nauk, takich jak psychologia, neurologia czy filozofia. Ze względu na wykorzystanie materiału... więcej »

cena 34.65 zł

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Tom 225. Studia Logopaedica VI

Mirosław Michalik
stron: 164
oprawa miękka

Rozprawa wnosi istotne wartości do badań nad kompetencją składniową. Jej Autor nie ogranicza się do lingwistycznej analizy zjawiska, lecz wykorzystuje zdobycze innych nauk, takich jak psychologia, neurologia czy filozofia. Ze względu na wykorzystanie materiału... więcej »

cena 18.43 zł

Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne. Seria: Prace monograficzne 876

Mirosław Michalik
stron: 240
oprawa twarda

W rozdziale I dokonano wprowadzenia do dziedziny aktywności terapeutycznej, jaką jest komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC). Rozdział II dotyczy przede wszystkim podmiotów refleksji naukowej. Rozdział III stanowi podwaliny pod proponowaną lingwistykę... więcej »

cena 37.80 zł

U źródeł polskiej terminologii logopedycznej. Podstawy teoretyczne i metodologiczne

Mirosław Michalik, Ewa Horyń, Marceli Olma
stron: 176
oprawa twarda

Zebrany materiał językowy, głównie o proweniencji medycznej, wyodrębniony na podstawie kryterium tematycznego, uporządkowany został w oparciu o pewien schemat obejmujący dwie płaszczyzny: językową oraz kulturową. Omawiana leksyka tematyczna dotyczy następujących... więcej »

POZYCJA NIEDOSTĘPNA