Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie nawiąże stałą współpracę z redaktorami w zakresie redakcji i korekty monografii oraz czasopism naukowych. Zainteresowanych prosimy o przesłanie zgłoszenia wraz z krótkim opisem doświadczenia na adres: agnieszka.rozplochowska-boniatowska@up.krakow.pl lub wydawnictwo@up.krakow.pl. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zobacz ogłoszenie

POLECAMY

Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. Tom 3
Wyroki sądowe jako przedmiot tłumaczenia poświadczonego w translodydaktyce
Powszechna edukacja architektoniczna. Tom 2. Doświadczenia polskie i kształcenie incydentalne. Seria: Prace monograficzne 1012
Jak czytamy książki? Recepcja literatury w krakowskich i wielickich grupach czytelniczych. Seria: Prace monograficzne 1018
Nauczanie dzieci języków obcych. Globalne wyzwania, lokalne rozwiązania
Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności
Dziedzictwo mitologii starożytnych w polskiej chrematonimii funeralnej
Kultura – sztuka – edukacja. Tom II. Seria: Prace monograficzne 770
Okolice Zegadłowicza. Seria: Prace monograficzne 975
Kultura – sztuka – edukacja. Tom IV
Poznawczo-edukacyjne aspekty atrakcji geoturystycznych Podtatrza. Seria: Prace monograficzne 966
Postęp kontra tradycja. Kwestia małżeństwa, dobroczynności i szkolnictwa w żydowskim Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Seria: Prace monograficzne 962
Komunikowanie się policji ze społeczeństwem, organami administracji państwowej i samorządowej
Teatralne tropy rzeczywistości. Seria: Prace monograficzne 984

Nowości

Pragmatyczna taktyka czy samozarządzanie - okładka książki

Pragmatyczna taktyka czy samozarządzanie i pasja? Trajektorie ścieżek zawodowych nauczycieli szkolnych oraz akademickich

Danuta Piróg, Tomasz Klemensiewicz, Agnieszka Świętek, Maria Utkała

Monografia podejmuje tematykę dotyczącą ścieżek zawodowych nauczycieli szkolnych i akademickich, bez których system edukacji, usługi edukacyjne nie mogą być realizowane. Świadomość przebiegu karier, uwarunkowań, wyzwań i trudności, które są związane z tym... więcej »

cena 40.00 zł
Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego. - okładka książki

Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego. O kształceniu przyszłych nauczycieli do mądrego używania technologii informacyjno-komunikacyjnych

Anna Turula

To kolejna publikacja autorki szerząca wiedzę o tym, jak projektować i stosować dobrą dydaktykę cyfrową, w której wykorzystanie rozwiązań cyfrowych nie jest ograniczone do galerii narzędzi, a pozwala na redefinicję procesów nauczania i uczenia się. więcej »

cena 30.00 zł
Nauczyciel w kryzysie. Stres i - okładka książki

Nauczyciel w kryzysie. Stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli w pandemii COVID-19

Malwina Dankiewicz, Paulina Cempel, Jakub Wasiewicz

Książka stanowi studium teoretyczno-empiryczne dotyczące jednej z najbardziej aktualnych problematyk we współczesnej edukacji szkolnej. Chodzi o wgląd w sytuację nauczycielek i nauczycieli w kryzysie doświadczanym w czasie pandemii COVID-19 i związanym z nim... więcej »

cena 30.00 zł
Edukacja całożyciowa nauczycieli. - okładka książki

Edukacja całożyciowa nauczycieli. Trwałość a zmiana

Anna Szkolak-Stępień, Ewa Ir

Monografia podejmuje problematykę edukacji całożyciowej nauczycieli z ukazaniem perspektyw zmian w tym procesie. Autorki od istotnych założeń teoretycznych, dotyczących mistrzostwa pedagogicznego, czyli bycia doskonałym nauczycielem, przechodzą do wnikliwej... więcej »

cena 35.00 zł
Uzależnienia w rodzinie - okładka książki

Uzależnienia w rodzinie

Sylwester Bębas

Książka jest porcją podstawowej wiedzy dotyczącej symptomatologii i etiologii uzależnień oraz próbą wskazania na terapię i jej wymiar duchowy. Pozycja może inspirować badaczy i praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką uzależnień w rodzinie. więcej »

cena 32.00 zł
Afirmacja i krytyka. Metafizyczność - okładka książki

Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century

Rafał Solewski

Tematem monografii jest analiza i interpretacja prac wybranych artystów polskich, w których dziełach elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji... więcej »

cena 70.00 zł
Kontraktowanie zamówień publicznych - okładka książki

Kontraktowanie zamówień publicznych przez samorząd terytorialny. Szkice z NEI

Marcin Kępa

Problematyka badawcza książki obejmuje zagadnienia kontraktowania robót budowlanych w zamówieniach publicznych, związanych z realizacją zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności uchwycone zostały napięcia, spowodowane konfliktami... więcej »

cena 45.00 zł
Ludność miasta Wieliczki w latach - okładka książki

Ludność miasta Wieliczki w latach 1591–1788

Jakub Pieczara

Głównym celem książki jest charakterystyka przemian demograficznych w Wieliczce na przestrzeni lat 1591–1788. Autor skupił się szczególnie na drugiej połowie XVIII wieku. Swoje zainteresowania skoncentrował na wszystkich składowych dynamiki biologicznej populacji... więcej »

cena 50.00 zł
MONARCHS’ COURT – PRIVATE COURT. - okładka książki

MONARCHS’ COURT – PRIVATE COURT. The Evolution of the Court Structure from the Middle Ages to the End of the 18th Century

Bożena Popiołek, Urszula Kicińska, Anna Penkała-Jastrzębska (red.)

This monograph provides insights into European courtly circles from the perspective of structural and cultural changes that took place both in the reigning monarch’s courts and in private circles from the Middle Ages to the end of the 18th century. Regardless... więcej »

cena 50.00 zł
Przedsiębiorczość społeczna wobec - okładka książki

Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego

Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Elżbieta Szczygieł (red.)

[…] przygotowana monografia, która jest wynikiem współpracy wielu osób, stanowi interesujące, nowe i oryginalne rozwiązanie problemów nieustająco pojawiających się we współczesnych warunkach rozwijającej się gospodarki cyrkularnej. Cenne jest ukazanie nie... więcej »

cena 55.00 zł
Historia wychowania u progu XXI - okładka książki

Historia wychowania u progu XXI wieku. Potrzeby badań naukowych i wyzwania edukacyjne

Andrzej Meissner, Ryszard Ślęczka (red.)

Tematyka opisywana w monografii należy do stosunkowo rzadko podejmowanych i analizowanych w polskiej nauce, zarówno na gruncie historiografii pedagogicznej, jak i pedagogiki czy historii. Monografia skierowana jest przede wszystkim do historyków wychowania,... więcej »

cena 50.00 zł
Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością - okładka książki

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania

Izabella Gałuszka

Rodzice dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną wobec problemów wychowania Celem badań uczyniono poszukiwanie zależności pomiędzy problemami wychowania ukazywanymi przez rodziców dziecka z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (GNI) niekorzystających... więcej »

cena 55.00 zł
Frankowicze. Problem czy nowy ruch - okładka książki

Frankowicze. Problem czy nowy ruch społeczny?

Grzegorz Dutka, Jadwiga Mazur, Sabina Sanetra-Półgrabi

Praca stanowi przykład pracy socjologicznej, która podejmuje ważki problem społeczny […]. Problemy osób, które zaciągnęły kredyty hipoteczne w sektorze bankowym stanowią często przedmiot interpelacji poselskich oraz są przedmiotem licznych wniosków skierowanych... więcej »

cena 40.00 zł
Osobowe determinanty profesjonalnego - okładka książki

Osobowe determinanty profesjonalnego rozwoju nauczycieli. Badania porównawcze polsko-amerykańskie

Agnieszka Muchacka-Cymerman

Książka stanowi istotny wkład w zrozumieniu podejmowania przez nauczycieli różnorodnych form doskonalenia siebie i swojego rozwoju zawodowego. Napisana jest z myślą o nauczycielach, jakości ich profesjonalnego przygotowania do pracy wychowawczo‑dydaktycznej.... więcej »

cena 40.00 zł
Mediolingwistyka. Dekadę później - okładka książki

Mediolingwistyka. Dekadę później

Bogusław Skowronek

Książka jest pozycją nowatorską. Wciąż – po 10 latach od pierwszego ujęcia monograficznego – ujmuje świeżością spojrzenia Autora i atrakcyjnością zaproponowanych sposobów interpretacji. Wieloaspektowy i pogłębiony ogląd powoduje, że mediosfera jawi się jako... więcej »

cena 45.00 zł
Zabobony, magia, sekty, subkultury. - okładka książki

Zabobony, magia, sekty, subkultury. W trosce o wychowanie chrześcijańskie

Dariusz Adamczyk

Autor podejmuje tematykę wychowania chrześcijańskiego z perspektywy interdyscyplinarnej, wskazując na zagrożenia współczesności. Aspekty teologiczne, biblijne, filozoficzne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne – wzajemnie się dopełniają, tworząc spójną... więcej »

cena 35.00 zł
Ruch islamistyczny w konflikcie - okładka książki

Ruch islamistyczny w konflikcie syryjskim 2011-2021

Przemysław Mazur

Książka odnosi się do ważnego zagadnienia, jakim jest wojna w Syrii i aktywność na jej terenie organizacji islamistycznych. Wiedza na ten temat pozwala zrozumieć powody trwania wojny na terenie Syrii i poznać mnogość graczy niepaństwowych w tym konflikcie... więcej »

cena 80.00 zł
Podręcznik retoryki - okładka książki

Podręcznik retoryki

Bice Mortara Garavelli, tłum. Magdalena Ryszka Kurczab

Podręcznik retoryki więcej »

cena 66.00 zł
Fenomen pokoju - okładka książki

Fenomen pokoju

Dariusz Adamczyk, Janusz Sytnik-Czetwertyński

Autorzy opisali pojęcie pokoju z różnych perspektyw, zarówno badawczych o charakterze historycznym, jak też analitycznym. Przytoczone przykłady wybitnych filozofów unaoczniają zawiłości omawianych problemów, pozwalając zrozumieć przynajmniej niektóre podejścia... więcej »

cena 35.00 zł
Etyczne aspekty pracy psychologa - okładka książki

Etyczne aspekty pracy psychologa

Jan L. Franczyk

Książka będzie cenna zarówno dla środowiska aktywnych zawodowo psychologów, jak i studentów psychologii przygotowujących się do wykonywania tego zawodu zaufania społecznego. Zawarty w pracy przegląd filozoficznych stanowisk dotyczących etyki i moralności tworzy... więcej »

cena 35.00 zł
Przestrzenny wymiar drugiego przejścia - okładka książki

Przestrzenny wymiar drugiego przejścia demograficznego w Europie

Sławomir Kurek

Praca stanowi syntezę opracowań dotyczących przemian demograficznych w Europie na przełomie XX i XXI w. oraz podsumowanie badań prowadzonych przez autora w zakresie drugiego przejścia demograficznego. Ponadto wypełnia lukę badawczą w geografii ludności dotyczącą... więcej »

cena 45.00 zł